Książka mówiona w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie

Pragnąc dotrzeć do jak największej ilości czytelników Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie nie poprzestaje na gromadzeniu książek i czasopism. Asortyment został wzbogacony o kolejny rodzaj zbiorów.

We wrześniu 2010 roku rozpoczęto gromadzenie “książek mówionych”, tworząc punkt dla czytelników niewidomych i niedowidzących. W związku z coraz większym zainteresowaniem ze strony czytelników nowymi nośnikami, zdecydowano się na zakup „książek mówionych” zapisanych w formie płyt CD w standardzie Daisy.

Na chwilę obecną Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie jest jedyną placówką w powiecie, udostępniającą tego rodzaju zbiory. Biblioteka nawiązała również współpracę z Fundacją „Klucz” i Polskim Związkiem Niewidomych, dzięki której nasze zbiory dla osób niewidomych i słabowidzących wzbogaciły się o kolejne pozycje książki mówionej.

Więcej o: , , ,

Skip to content