Konkurs Powiatowy ph.: Polska Prezydencja dla Europy

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie i Starostwo Powiatowe w Wieruszowie ogłasza Konkurs Powiatowy na plakat pod hasłem „Polska Prezydencja dla Europy”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wieruszowskiego. Konkurs nawiązuje do objęcia przez Polskę w dniu 1 lipca 2011 roku Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Celem Konkursu jest wyrażenie w formie graficznej znaczenia Prezydencji Polski dla Europy w oczach  młodych ludzi. Przygotowane na Konkurs plakaty powinny nakreślić wizerunek Polski, jako państwa, które troszczy się o dobro wspólne i kulturę zjednoczonej Europy.

Każdy z uczestników Konkursu ma za zadanie wykonać oryginalny projekt plakatu w formacie A3 i dostarczyć go na adres:
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie ul. Waryńskiego 11
98-400 Wieruszów.

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2011 roku  (decyduje data stempla pocztowego).

Powołana Przez Dyrektora Powiatowej Biblioteki Powiatowej w Wieruszowie Komisja Konkursowa oceni prace w i przyzna nagrody pod koniec października 2011.

Nagrodzone plakaty zostaną wystawione w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu. Można je także uzyskać pod nr telefonu: 62 78 31 188.

Regulamin Powiatowego Konkursu pn.: “Polska Prezydencja dla Europy”

Organizator: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie

Współorganizator i fundator nagród: Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

Cele konkursu: Celem Konkursu jest wyrażenie w formie graficznej znaczenia Prezydencji Polski dla Europy w oczach  młodych ludzi. Przygotowane na Konkurs plakaty powinny nakreślić wizerunek Polski, jako państwa, które troszczy się o dobro wspólne i kulturę zjednoczonej Europy.

Uczestnicy: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu wieruszowskiego.

Termin przebiegu konkursu: prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2011 roku  (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie ul. Waryńskiego 11, 98-400 Wieruszów. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie pod koniec października 2011. Dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie.

Zadania uczestników:

  1. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu jeden plakat.
  2. Każdy z uczestników Konkursu przygotuje oryginalny projekt plakatu wykonany w formacieA3. Technika wykonania dowolna.
  3. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom.
  4. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia: imię, nazwisko autora, nazwa szkoły średniej, do której uczęszcza autor.

Podsumowanie konkursu:

W celu przeprowadzenia Konkursu, zostanie powołana przez dyrektora PBP Komisja oceniająca, której zadaniem będzie: ocena zgłoszonych plakatów i przyznanie nagród. Przy ocenie plakatów uwzględnia się:

  • kryteria merytoryczne,
  • wartość artystyczną,
  • jakość techniczną i poziom estetyczny prac.

Komisja oceniająca zbierze się w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie dokona oceny i wybierze najlepsze plakaty.

Wystawa pokonkursowa: nagrodzone plakaty w konkursie zostaną wystawione w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie.

Pliki do pobrania:

Więcej o: , , , ,

Skip to content