Konkurs poetycki

Regionalny Konkurs Poetycki “Moja Szuflada” pod honorowym patronatem Burmistrza Wieruszowa.

Organizator: Wieruszowski Dom Kultury przy współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną oraz Powiatową Biblioteką Publiczną przy wsparciu Starostwa Powiatowego.

Ideą konkursu jest pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, promocja oraz ujawnienie rodzimych talentów literackich.

Regulamin konkursu
Konkurs ma charakter otwarty zarówno pod względem treści utworów, jak i wieku twórców. Wiersze będą oceniane w trzech kategoriach:

 • I – dzieci i młodzież w wieku: 12 – 15 lat
 • II – młodzież w wieku: 16 – 20
 • III – dorośli

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:

 • 1. Nadesłanie w maszynopisie (lub czytelnym rękopisie) zestawu wierszy zawierającego:
  • a/ od 1 – 3 utworów (nie więcej!) różne lub tworzące całość
  • b/ każdy wiersz powinien być nadesłany w czterech egzemplarzach
  • c/ zestaw należy zaopatrzyć w godło (pseudonim, a nie rysunek)
 • 2. Forma utworów: wiersze rymowane lub białe
 • 3. Tematyka dowolna
 • 4. Do zestawu trzeba dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem co wiersze i zawierającą następujące informacje:
  • a/ nazwisko i imię
  • b/ adres
  • c/ wiek
  • d/ zawód (uczniowie proszeni są o podanie klasy, szkoły, specjalizacji)

Termin nadsyłania wierszy mija kwietnia 2005 roku. Na konkurs nie należy przysyłać utworów wcześniej publikowanych i nagradzanych. Adres do korespondencji: Wieruszowski Dom Kultury, ul. Rynek 8/9, 98-400 WIERUSZÓW, (0 – 62) 78 41-080.

Oceny utworów dokona jury powołane przez organizatorów, którzy zapewniają nagrody rzeczowe we wszystkich kategoriach wiekowych. Mogą również zostać przyznane nagrody specjalne np. za wiersz podkreślający piękno ziemi rodzinnej, Małej Ojczyzny.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 maja na uroczystości Dzień Działacza Kultury. Utwory nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w wydawnictwie dokumentującym plon konkursu, które zostanie wręczone jego laureatom.

Wszystkich piszących ”do szuflady” zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Więcej o: , , , ,

Skip to content