Konkurs literacki Niepełnosprawni w świecie pełnosprawnych

Regulamin
Powiatowego Konkursu Literackiego dla osób niepełnosprawnych
„Niepełnosprawni w świecie pełnosprawnych”

Organizator: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie

Współorganizator: Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

Przy współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego „KOS” w Wieruszowie Domu Pomocy Społecznej Chróścin Wieś i Zamek Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku i Chróścinie

Cel konkursu:

  • Twórcza aktywizacja osób niepełnosprawnych
  • Przybliżenie społeczeństwu świata osób niepełnosprawnych
  • Kształtowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych
  • Integracja środowiska lokalnego

Warunki uczestnictwa:

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby niepełnosprawne z powiatu wieruszowskiego, które pragną podzielić się z innymi swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi swojego życia, chcą opisać swoje pasje, zainteresowania, marzenia, obserwacje, itp.

Zadaniem uczestnika jest napisanie tekstu literackiego w formie opowiadania.Nadsyłane prace nie mogą przekraczać 4 znormalizowanych stron formatu A4. Utwory muszą być oryginalne, napisane przez uczestników konkursu, nigdzie wcześniej nie publikowane. Prace należy przesłać w postaci wydruku komputerowego lub w wersji elektronicznej. Do pracy powinna być dołączona Karta Zgłoszenia. Wszystkie prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora.

Termin i miejsce nadsyłania prac:

Konkurs ogłasza się z dniem 30 września 2012 roku. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 października 2012 r.

Prace należy dostarczyć na adres:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie
ul. Ludwika Waryńskiego 11
98-400 Wieruszów
lub przesłać w wersji elektronicznej na e-maila : pbpwieruszow@wp.pl

Komisja konkursowa:

Skład konkursowy jury ustalą organizatorzy. Autorzy nagrodzonych opowiadań zostaną powiadomieni o wynikach i terminie rozstrzygnięcia konkursu.

Postanowienia końcowe:

Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu konkursu

Pliki do pobrania:

Więcej o: , , ,

Skip to content