Konkurs grantowy “Na dobry początek!” – nabór rozpoczęty

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego ogłasza trzecią edycję konkursu grantowego: „Na dobry początek!” o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 3 – 5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Listy intencyjne można składać do 17 maja 2010 r.

W konkursie dofinansowane będą projekty w dwóch ścieżkach:

  1. ścieżka I – nowatorskie projekty w zakresie edukacji bądź wychowania, kierowane do dzieci w wieku 3 – 5 lat,
  2. ścieżka II – projekty mające na celu ułatwienie dostępu do edukacji w grupach rówieśniczych dzieciom w wieku 3 – 5 lat na terenach, na których nie ma dostępu do przedszkoli lub jest on utrudniony. Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców /opiekunów w ich współtworzenie.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty niedziałające dla osiągnięcia zysku: stowarzyszenia, fundacje, świetlice wiejskie, biblioteki, domy kultury, przedszkola i pozostałe instytucje działające dla dobra publicznego, mające osobowość prawną i zarejestrowane w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem oraz przesłać list intencyjny na formularzu przedstawionym przez Fundację do 17 maja na adres: Fundacja im. J.K. Steczkowskiego, al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.

Regulamin konkursu oraz formularz wniosku intencyjnego znajdują się na stronie internetowej: www.fundacja-steczkowskiego.pl

Informacji na temat konkursu udziela Anna Biernat, email: fundacja@fundacja-steczkowskiego.pl, Tel. (22)522 93 75 w godz. 9.00-13.00, z wyłączeniem piątków.

Więcej o: , , , ,

Skip to content