Konkurs ekologiczny magister i doktor

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów. Konkurs ogłoszony został w dwóch kategoriach:
Ekologiczny magister, Ekologiczny doktor.

Do Konkursu mogą przystąpić: Absolwenci uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2014/2015 w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

ekoaktywni1

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (403:Forbidden)

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (403:Forbidden)

GDE Error: Requested URL is invalid

Więcej o: , ,

Skip to content