Konkurs ekologiczny Bliżej Natury z Ekologią na Ty

Powiat Wieruszowski ogłasza konkurs pn. “BLIŻEJ NATURY – Z EKOLOGIĄ NA TY”. Celem konkursu jest zainteresowanie naturą, walorami przyrodniczymi Powiatu Wieruszowskiego i ekologią uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wieruszowskiego poprzez m.in. obserwację środowiska przyrodniczego i wyrażenie jej w formie fotografii lub hasła o treści ekologicznej.

Konkurs składa się z dwóch części:

  • Konkursu fotograficznego
  • Konkursu na hasło o treści ekologicznej

Pierwszy konkurs – fotograficzny, skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, natomiast drugi dla uczniów szkół podstawowych.

Konkurs zostanie przeprowadzony przez Powiatową Bibliotekę Publiczną oraz Starostwo Powiatowe w Wieruszowie. Zgłoszone do konkursu prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Powiatowe Biblioteki Publicznej w Wieruszowie. Nagrody dla laureatów najlepszych prac zostaną zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W konkursie zostanie przyznanych łącznie 25 nagród za najlepsze prace w konkursie fotograficznym (13) i w konkursie na najlepsze hasła o treści ekologicznej (12). Ponadto uczestnicy konkursu otrzymają m.in. koszulki z nadrukiem hasła o treści ekologicznej i kalendarz ekologiczny na 2013 rok. Wybrane prace wykorzystane zostaną m.in. na wystawie pokonkursowej w Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Kalendarzu Ekologicznym 7 planszowym ściennym na 2013 rok. Ponadto wybrane hasła zostaną nadrukowane na koszulki promocyjne.

Co powinno znaleźć się na zdjęciach i co powinno być tematem haseł konkursowych?

Zdjęcia oraz hasła konkursowe powinny prezentować najciekawsze zakątki środowiska naturalnego Powiatu Wieruszowskiego. Powinny być ściśle związane z ekologią i dotyczyć ochrony przyrody m.in. ochrony powietrza (w zakładach pracy i w gospodarstwach domowych), lasów, zwierząt, ptaków, pszczół, ochrony przed hałasem, dokarmianiem zwierząt, a także dotyczyć ochrony i oszczędzania wody, segregacji śmieci i dotyczyć recyklingowi, spalaniu śmieci.

Ciekawymi obszarami w Powiecie Wieruszowskim jest ,,Dolina Prosny” oraz dwa rezerwaty przyrody ,,Długosz Królewski” oraz ,,Ryś”.
,,Dolina Prosny” jest transgranicznym obszarem chronionym, rozciągającym się na pograniczu województwa łódzkiego i wielkopolskiego. Na atrakcyjność turystyczną rzeki wpływają: roślinności rozwijające się w wodach Prosny, zarośla wiklinowe pełniące rolę stabilizatora brzegów dla koryta właściwego, a nawet ślady bytności człowieka. Wiosną i jesienią Dolina Prosny przekształca się w naturalny korytarz dla migrujących zwierząt, zwłaszcza ptaków.

,,Długosz Królewski” utworzono dla ochrony największej i najokazalszej polskiej paproci – długosza królewskiego. Ochroną na terenie rezerwatu objęto fragment ponad 100 – letniego wilgotnego boru sosnowego, w którym rośnie kilkadziesiąt kęp chronionej paproci. Odnaleźć tu można również: bagno zwyczajne, fiołka błotnego i borówkę bagienną. Występują tu ptaki takie jak: dzięcioł duży, strzyżyk, rudzik, kos, sójka, zięba, mysikrólik, modraszka i sikorka bogatka. ,,Ryś” to rezerwat, w którym ochronie podlega stary las bukowy. W rezerwacie rosną również niemal wszystkie rodzime gatunki drzew, takich jak dąb, olcha, jesion, jodła i świerk oraz około 200 gatunków roślin zielonych oraz las wilgotny, a także bory: świeży, świeży mieszany i mieszany. W rezerwacie ,,Ryś” występuje co najmniej kilka gatunków roślin chronionych: bluszcz pospolity, kruszczyk silny, kruszyna pospolita, przylaszczka pospolita, przytulia wonna i wawrzynek wilczełyko. Gniazduje tu m.in. bocian czarny.
Poza tymi obszarami zwrócenia uwagi są również zioła własnych pól i łąk oraz wykorzystanie energii odnawialnej materii na terenie Powiatu Wieruszowskiego.

Pliki do pobrania

Więcej o: , , ,

Skip to content