Konkurs czytelniczy Jak zostałem Andersenem

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie ogłasza POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY pn.: „Jak zostałem Andersenem” pod patronatem Starosty Wieruszowskiego

Współorganizatorzy: Biblioteki Publiczne Powiatu Wieruszowskiego
Patronat medialny:Ilustrowany Tygodnik Powiatowy
Cele konkursu: aktywizacja czytelnicza dzieci, inspirowanie zainteresowań literackich, rozwijanie wyobraźni, wyzwolenie aktywności twórczej dzieci i inicjatyw czytelniczych, rozwijanie ekspresji literackiej, zainteresowanie uczniów książką i jej budową, uczczenie Międzynarodowego Roku H.Ch. Andersena w 200 rocznicę urodzin.
Uczestnicy: uczniowie klas III-IV szkół podstawowych powiatu wieruszowskiego
Przebieg konkursu:

  • Termin składania prac – do 30.04.2005 r. w macierzystych bibliotekach gminnych.
  • Rozstrzygnięcie I etapu w bibliotekach gminnych – 20.05.2005 r.
  • Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie – 07.06.2005 r.

Założenia ogólne:

  • 1.Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą w bibliotekach gminnych.
  • 2.Pierwszy etap konkursu odbędzie się na szczeblu gminy.
  • 3.Protokoły z przeprowadzonych eliminacji gminnych wraz z pracami trzech finalistów z każdej biblioteki przekazane zostaną do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie.
  • 4.Dyrektor PBP powoła Komisję Konkursową, odpowiedzialną za przeprowadzenie II etapu konkursu.
Więcej o: , ,

Skip to content