Koncert galowy II Powiatowego Festiwalu Piosenki z bajki

2 czerwca br. w kinie “Słońce” w Wieruszowie odbył się galowy koncert II Powiatowego Festiwalu pn. “Piosenki z bajki” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Cała Polska Czyta Dzieciom. Festiwal ogłoszony został przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie i Wieruszowski Dom Kultury.

Celem konkursu było:

wyłonienie talentów muzycznych młodych mieszkańców powiatu oraz popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Honorowy patronat nad imprezą objęło Starostwo Powiatowe w Wieruszowie oraz Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom. Adresatami konkursu byli uczniowie przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego. Na konkurs wpłynęły 17 zgłoszeń z 3 przedszkoli i 6 szkół podstawowych powiatu wieruszowskiego.

Przedszkola

  • Gmina Wieruszów: Oddział Przedszkolny SP Teklinów
  • Gmina Czastary : Przedszkole w Czastarach
  • Gmina Galewice : Przedszkole w Galewicach

Szkoły Podstawowe

  • Gmina Wieruszów: SP w Pieczyskach, SP w Teklinowie, SP nr 2 w Wieruszowie, SP nr 2 w Wieruszowie Oddział w Kuźnicy Skakawskiej
  • Gmina Czastary: SP w Radostowie
  • Gmina Łubnice: SP w Wójcinie,
  • Gmina Sokolniki: SP w Sokolnikach,

Imprezę poprowadziły Katarzyna Idzikowska dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej i Elżbieta Wierzba Koordynator Wojewódzki Fundacji ABCXXI . Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy wraz ze swoimi opiekunami. Zaproszenie otrzymały również klasy finalistów, które licznie przybyły kibicować swoim koleżankom i kolegom. Gala rozpoczęła się odczytaniem „Lokomotywy” J. Tuwima. Następnie wystąpiło 9 finalistów. W blasku świateł w oryginalnych strojach śpiewały przed publicznością małe gwiazdy. Po występie dzieci został ogłoszony werdykt jury.

Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

W kategorii: Przedszkola

I miejsce – Wiktoria Poprawa- Przedszkole w Czastarach

II miejsce – Aleksandra Hącel – Przedszkole w Czastarach

III miejsce – Michał Pietrzak – Przedszkole w Galewicach

W kategorii: Szkoły Podstawowe klasy I-III


I miejsce Maja Chałupka- SP nr 2 w Wieruszowie

II miejsce Natalia Bystrek – Szkoła Podstawowa w Pieczyskach

III miejsce Julia Morta – Szkoła Podstawowa w Teklinowie

Wyróżnienia:
Aleksandra Walczak SP w Sokolnikach
Sandra Fidelak SP w Teklinowie
Piotr Olek SP w Wójcinie

Wszyscy uczestnicy, którzy brali udział w festiwalu otrzymali nagrody. Po wręczeniu nagród dzieci zaśpiewały hymn festiwalu „Kaczkę dziwaczkę”. Korzystając z okazji koordynator wojewódzki Fundacji Elżbieta Wierzba podziękowała wszystkim, którzy zawsze angażują się i biorą aktywny udział w kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom i chętnie głośno czytają naszym milusińskim. Dyplomy Uznania odebrali min. Starostwo Powiatowe – Marian Zych, Urząd Miejski – Anna Niełacna, Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie – Radosław Szkudlarek, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie – Waldemar Kopacki. Dyplomy uznania otrzymali również opiekunowie, którzy włożyli dużo serca i pracy w przygotowanie dzieci do występu.

Po części oficjalnej na wszystkie dzieci czekała niespodzianka: seans filmowy i słodki poczęstunek. Wszyscy wspaniale się bawili. Organizatorzy zapraszają dzieci do wzięcia udziału za rok. Sponsorem nagród rzeczowych był Starosta Wieruszowski.

Więcej o: , , , , , , ,

Skip to content