Katalog rozproszony powiatu wieruszowskiego – szkolenie

Pragniemy zakomunikować, że od dnia 23 kwietnia 2012 r. funkcjonuje Katalog rozproszony powiatu wieruszowskiego skierowany dla czytelników bibliotek publicznych w regionie: www.powiat-wieruszowski.sowwwa.pl lub na naszej stronie internetowej.

Jest to multiwyszukiwarka umożliwiająca synchroniczne przeszukiwanie katalogów bibliotek publicznych w powiecie, łącznie z Powiatową Biblioteką Publiczną w Wieruszowie, która sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami w powiecie i była inicjatorem tego przedsięwzięcia wraz z Konsorcjum Bibliotek Systemu SOWA.

Pomysł stworzenia rozproszonego serwisu bibliotecznego powstał w wyniku inicjatywy dot. ujednolicenia formatów baz danych oraz systemów bibliotecznych w zintegrowanym programie bibliotecznym SOWA2. Towarzyszyło temu przełamanie wielu barier technologicznych, które do tej pory uniemożliwiały opracowanie regionalnego serwisu bibliotecznego w powiecie.

Podobne realizacje w woj. łodzkim są w powiatach sieradzkim i wieluńskim. Serwis Biblioteczny został starannie zaplanowany i opracowany z uwzględnieniem międzynarodowych i krajowych norm oraz standardów bibliotecznych (format MARC 21, z39.50, ISO 2709).

Biblioteki uczestniczące w projekcie są na etapie procesów komputeryzacji księgozbioru i w niedalekiej przyszłości będą mogły zaoferować możliwość internetowej obsługi czytelniczej.

Szkolenie z podstaw katalogowania i opracowania zbiorów w formacie MARC21 dla wszystkich bibliotek publicznych powiatu wieruszowskiego w dniu 23 kwietnia br. w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie przeprowadził Wojciech Kowalewski, Przewodniczący Rady Konsorcjum Użytkowników Systemów „SOWA”.

Publiczne Biblioteki powiatu udostępniające swoje zbiory w katalogu on-line:

  • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie (tel. 62/78-31-188)
  • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wieruszowie (tel. 62/78-41-621)
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławcu (tel. 62/ 78-36-054)
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Czastarach (tel. 62/ 78-43-170)
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Galewicach (tel. 62/ 78-38-155)
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Łubnicach (tel. 62/ 78-47-078)
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Sokolnikach (tel. 62/ 78-45-014)
Więcej o: , , , , ,

Skip to content