IV Powiatowy Festiwal Piosenki z bajki – Koncert Galowy

31 maja br. w Wieruszowskim Domu Kultury odbył się galowy koncert IV Powiatowego Festiwalu pn. “Piosenki z bajki” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Festiwal ogłoszony został przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie i Wieruszowski Dom Kultury.

IV Powiatowy Festiwal pn.: “Piosenki z bajki” , ogłoszony został przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie i Wieruszowski Dom Kultury w Wieruszowie. Celem konkursu było: wyłonienie talentów muzycznych, młodych mieszkańców powiatu oraz popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Festiwal odbył się w ramach ogólnopolskiej kampanii “Cała Polska czyta dzieciom” pod honorowym patronatem Starosty Wieruszowskiego. Adresatami konkursu były przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego.

Na konkurs wpłynęło 18 zgłoszeń z 6 przedszkoli i 6 szkół podstawowych powiatu wieruszowskiego.

Przedszkola:

 • Gmina Wieruszów: Przedszkole nr 1 w Wieruszowie, Oddział Przedszkolny SP w Pieczyskach
 • Gmina Czastary: Przedszkole w Czastarach
 • Gmina Galewice: Przedszkole w Galewicach, Oddział przedszkolny SP w Niwiskach
 • Gmina Lututów: Przedszkole w Lututowie

Szkoły Podstawowe

 • Gmina Wieruszów: SP nr 1 w Wieruszowie , SP w Teklinowie
 • Gmina Bolesławiec: SP w Mieleszynie
 • Gmina Czastary: SP w Radostowie
 • Gmina Galewice: SP w Niwiskach
 • Gmina Sokolniki: SP w Sokolnikach

Do finału zakwalifikowało się 14. dzieci. Prace oceniała komisja konkursowa w składzie:

 • Henryka Mikołajczyk – nauczyciel muzyki
 • Halina Okoń – Animator Domu Kultury
 • Anna Niesobska – Dyrektor Wieruszowskiego Domu Kultury
 • Marian Zych – Inspektor Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie
 • Beata Waniek – pracownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie.

Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

W kategorii przedszkola:
 • I miejsce – Betina Kozłowska – Oddział przedszkolny SP w Niwiskach
 • II miejsce – Mikołaj Sojka – Oddział Przedszkolny SP w Pieczyskach
 • II miejsce – Kacper Pilarz – Przedszkole w Lututowie
 • III miejsce – Martyna Domal – Publiczne Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieruszowie
 • III miejsce – Julia Biedal – Publiczne Przedszkole Samorządowe w Czastarach

Wyróżnienia: Kacper Tęsiorowski – Gminne Przedszkole w Galewicach, Nikola Gajewska- Publiczne Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieruszowie.

W kategorii Szkoły Podstawowe I-III
 • I miejsce – Amelia Woś – Szkoła Podstawowa w Radostowie
 • II miejsce Małgorzata Faryś – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie
 • II miejsce – Adrianna Wójcik – Szkoła Podstawowa w Sokolnikach
 • III miejsce Liwia Krupa – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie
 • III miejsce Roksana Trybus – Szkoła Podstawowa w Niwiskach

Wyróżnienia: Delfina Kozłowska Szkoła Podstawowa w Niwiskach, Klaudia Zimoch Szkoła Podstawowa w Mieleszynie

W imieniu Pana Starosty nagrody wręczał Krzysztof Depta – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wieruszowie
Wszystkie dzieci, które brały udział w festiwalu otrzymały nagrody. Korzystając z okazji koordynator wojewódzki Fundacji ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom” Elżbieta Dąbrowska podziękowała wszystkim, którzy zawsze chętnie angażują się i biorą aktywny udział w kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

Szczególne słowa podziękowania należą się opiekunom i rodzicom, którzy włożyli dużo serca i pracy w przygotowanie dzieci do występu. Organizatorzy dziękują także panu Ryszardowi Otorowskiemu akustykowi z Wieruszowskiego Domu Kultury, który czuwał nad techniczną stroną Festiwalu a także Ryszardowi Zychowi, który fotografował nasze małe gwiazdy.

Po części oficjalnej na wszystkie dzieci czekała niespodzianka: spektakl teatralny i słodki poczęstunek. Wszyscy wspaniale się bawili. Organizatorzy zapraszają dzieci do wzięcia udziału za rok.

Sponsorem nagród rzeczowych był Starosta Wieruszowski oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie.

Więcej o: , , , , , , ,

Skip to content