Inwentaryzacja miejsc pamięci

W ramach Programu Patriotyzm Jutra  od czerwca, pod okiem Andrzeja Olbromskiego i Rafała Dąbika  z Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego,  trawa inwentaryzacja fotograficzna miejsc pamięci związanych z II Wojną Światową zlokalizowanych na terenie  powiatu wieruszowskiego. W ciągu ostatnich tygodni udało nam się odnaleźć i dotrzeć do 80 takich miejsc, są to min. pomniki, groby, obeliski, tablice krzyże, pomniki przyrody, itp. Na podstawie zebranych materiałów zostanie wydana publikacja w formie katalogu oraz mobilna wystawa, którą będzie można zobaczyć w listopadzie, min. w naszej bibliotece.

Zadanie dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu Patriotyzm Jutra w ramach projektu „Nieodkryte katy ludzkich historii, wydarzeń i miejsc”.

Skip to content