III Regionalny Konkurs Poetycki Moja Szuflada

Pod honorowym patronatem Burmistrza Wieruszowa przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Wieruszowie

Organizator: Wieruszowski Dom Kultury przy współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną oraz Powiatową Biblioteką Publiczną przy wsparciu Starostwa Powiatowego.

Ideą konkursu jest pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, promocja oraz ujawnienie rodzimych talentów literackich.

Regulamin konkursu

Konkurs ma charakter otwarty zarówno pod względem treści utworów, jak i wieku twórców. Wiersze będą oceniane w trzech kategoriach:

 • Kategoria I – dzieci i młodzież w wieku 12 – 15 lat
 • Kategoria II – młodzież w wieku 16 – 20 lat
 • Kategoria III – dorośli

Warunkiem udziału w konkursie jest:

 • Nadesłanie w maszynopisie zestawu utworów zawierającego:
  • od 1 do 3 utworów (nie więcej!) różne lub tworzące całość
  • każdy wiersz powinien być nadesłany w czterech egzemplarzach
  • zestaw należy zaopatrzyć w godło (pseudonim a nie rysunek)
 • Forma utworów: wiersze rymowane lub białe.
 • Tematyka: dowolna.
 • Do zestawu trzeba dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem co wiersze i zawierającą następujące informacje:
  • nazwisko i imię
  • adres
  • wiek
  • zawód (uczniowie proszeni są o podanie szkoły, klasy, specjalizacji)

Termin nadsyłania utworów mija 30 kwietnia 2007r. Na konkurs nie należy przysyłać utworów wcześniej publikowanych i nagradzanych.

Adres do korespondencji:Wieruszowski Dom Kultury, ul .Rynek 8/9, 98-400 Wieruszów, tel.:0-62/ 784 10 80

Oceny utworów dokona jury powołane przez organizatorów, którzy zapewniają nagrody rzeczowe we wszystkich kategoriach wiekowych. Mogą również zostać przyznane nagrody specjalne np. za utwór podkreślający piękno ziemi rodzinnej, Małej Ojczyzny. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Uroczystości Dzień Animatora Kultury 27 maja 2007 r.

Utwory nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w wydawnictwie dokumentującym plon konkursu, które zostanie wręczone jego laureatom.

UWAGA

1. W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie decyzję podejmują organizatorzy.

2. Nie wysyłamy potwierdzenia udziału w konkursie. Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji wierszy bez wypłaty honorariów oraz bez zgody autorów.

Informacje te, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, objęte są tajemnicą i zostaną wykorzystane jedynie w sposób określony w regulaminie.

Więcej o: , ,

Skip to content