III Powiatowy Konkurs Poetycki im. Władysława Sebyły rozstrzygnięty

17 kwietnia 2012r w Kawiarence Artystycznej Wieruszowskiego Domu Kultury, odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie III Konkursu Poetyckiego im. Władysława Sebyły pod hasłem „Władysław w cieniu Katynia” w 110 rocznicę urodzin poety.

Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek. Podczas rozdania nagród obecni byli między innymi, Stefan Pietras Sekretarz Powiatu Wieruszowskiego, Renata Świeściak z-ca Wójta Gminy Sokolniki, Władysław Garbiński Sekretarz Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, Anna Niesobska Dyrektor Wieruszowskiego Domu Kultury, członkowie komisji konkursowej oraz opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie.

Uroczystość poprowadziła Katarzyna Idzikowska Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie. Po powitaniu gości przedstawiła sylwetkę Władysława Sebyły. Nastepnie Władysław Garbiński w imieniu Władysława Szeląga Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków wygłosił krótki referat na temat poety, zamordowanego w wieku 38. W imieniu komisji głos zabrała również Jadwiga Tomalkiewicz.

Kolejnym punktem programu było odczytanie protokołu z rozstrzygnięcia konkursu.

Celem konkursu było pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywnej twórczości w dziedzinie poezji, wyszukanie i promocja młodych poetów; zachęcanie młodzieży do uprawiania własnej twórczości poetyckiej, oddanie hołdu pomordowanym w Katyniu.

Adresatami konkursu byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wieruszowskiego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu było nadesłanie maksimum pięciu wierszy, w trzech egzemplarzach, opatrzonych dowolnie wybranym godłem.

Na konkurs swoje wiersze nadesłało 14 uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu wieruszowskiego

Gmina Wieruszów:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im St. Staszica w Wieruszowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie
 • Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie
 • Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie

Gmina Sokolniki:

 • Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sokolnikach
 • Gimnazjum Pod Starym Dębem w Walichnowach

Gmina Łubnice:

 • Publiczne Gimnazjum im. Armii gen. Andersa w Łubnicach

Prace oceniała komisja konkursowa w składzie:Urszula Kania, Eugeniusz Toruński, Jadwiga Tomalkiewicz.

Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

W kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych

 • I miejsce Dominik Dębski – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie
 • II miejsce Agata Dąbek – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im St. Staszica w Wieruszowie

W kategorii Szkół Gimnazjalnych

 • I miejsce – Malwina Frankowska – Gimnazjum Pod Starym Dębem w Walichnowach
 • II miejsce – Katarzyna Bigos – Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie
 • III miejsce – Agnieszka Mielcarek – Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie

Wyróżnienia:

 • Zuzanna Waniek – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sokolnikach
 • Magdalena Juszczak- Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sokolnikach
 • Weronika Hucz- Publiczne Gimnazjum im. Armii gen. Andersa w Łubnicach

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody za wiersz o Katyniu:

 • I miejsce – Matylda Dziechcińska -Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sokolnikach
 • II miejsce- Dominik Dębski – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie
 • III miejsce – Katarzyna Bigos – Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie

Wyróżnienia:

 • Agata Dąbek – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im St. Staszica w Wieruszowie
 • Adam Dąbek – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie
 • Agnieszka Mielcarek- Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie

Wyróżnienia specjalne Pana Eugeniusza Toruńskiego:

 • Katarzyna Kaczmarek – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sokolnikach
 • Magdalena Juszczak – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sokolnikach
 • Roksana Wejner – Publiczne Gimnazjum im. Armii gen. Andersa w Łubnicach
 • Martyna Świeściak – Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie
 • Matylda Dziechcińska – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sokolnikach
 • Karolina Frankowska – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sokolnikach

Uroczystość uświetnił recital Tomasza Wojtana, który śpiewa w Studio Piosenki działającym przy Wieruszowskim Domu Kultury, ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie.

Sponsorem nagród rzeczowych w finale konkursu jest Starosta Wieruszowski oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie.

Więcej o: , , ,

Skip to content