II. Powiatowy Konkurs Poetycki im.Wł. Sebyły

Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjum do wzięcia udziału w II Powiatowym Konkursie Poetyckim im. Władysława Sebyły pod honorowym patronatem Starosty Wieruszowskiego, organizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczna w Wieruszowie i Towarzystwo Historyczne im. Szembeków.

REGULAMIN KONKURSU

II Powiatowy Konkurs Poetycki im. Władysława Sebyły pod honorowym patronatem Starosty Wieruszowskiego

I. Organizator:Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie, Towarzystwo Historyczne im. Szembeków, Współpraca: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wieruszowie, Gminna Biblioteka Publiczna w: Bolesławcu, Czastarach, Łubnicach, Lututowie, Galewicach i Sokolnikach.

II. Cele konkursu:

 • obudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywnej twórczości w dziedzinie poezji;
 • wyszukanie i promocja młodych poetów;
 • zachęcanie młodzieży do uprawiania własnej twórczości poetyckiej;
 • oddanie hołdu pomordowanym w Katyniu.

III. Regulamin:

 • Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wieruszowskiego.
 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie maksimum pięciu wierszy, w trzech egzemplarzach, opatrzonych dowolnie wybranym godłem.
 • Do nadesłanych prac należy dołączyć w osobno zaklejonej kopercie imię i nazwisko z umieszczonym godłem (znakiem autora), wiek, nazwę szkoły oraz krótką notę biograficzną.
 • Należy przesłać wiersze, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
 • Termin nadsyłania prac upływa 30 marca 2010 r. na adres Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 11, 98-400 Wieruszów, z dopiskiem “Konkurs Poetycki”.
 • Jury powołane przez organizatorów oceni nadesłane utwory pod względem poziomu artystycznego. Tematyka tekstów jest dowolna, chociaż jurorzy specjalną nagrodą uhonorują wiersz związany tematycznie ze zbrodnią katyńską (może to być tekst dodatkowy w zestawie).
 • Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2010 r. O dokładnym terminie organizator powiadomi laureatów poczta elektroniczną lub listownie.
 • Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację
 • Wszelkich informacji związanych z konkursem można uzyskać w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie ul. Ludwika Waryńskiego 11 lub tel. 062/ 78 31 188.

Nota biograficzna o Władysławie Sebyle

Władysław Sebyła urodził się 6 lutego 1902 w Kłobucku k. Częstochowy. Zapisał się w pamięci potomnych jako poeta, malarz, muzyk. Dzięki sfałszowaniu w metryce daty urodzenia o dwa lata, mógł wziąć udział w powstaniu śląskim. Nie przeszkodziło mu to jednak w terminowym zdaniu matury i zapisaniu się w 1921 r. na Wydział Mechaniczny Politechniki Warszawskiej. Po roku Sebyła przeniósł się na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Warszawskiego. W 1924 r. związał się z zespołem literatów „Złocień”. Zadebiutował w 1927 r. cyklem „Modlitwa” opublikowanym w tomie „Poezje”, który wydał wspólnie z A. Maliszewskim. Od 1927 był członkiem grupy literackiej Kwadryga (w latach 1929-1931 redaktor i współwydawca pisma „Kwadryga”). Od 1932 roku był współpracownikiem tygodnika „Zet”. Wydał też tomy: „Pieśni Szczurołapa” (1930) „Koncert egotyczny” (1934).”Obrazy myśli” (1938). W 1938 roku poeta został odznaczony przez Polską Akademię Literatury Złotym Wawrzynem Akademickim.

Poeta brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną, był więziony na terenie ZSSR. Został zamordowany strzałem w tył głowy w Charkowie w kwietniu 1940 roku. To jedna z ofiar katyńskich. Jego poezja miała charakter filozoficzno-mistyczny. Nawiązywał do liryki romantyzmu oraz symbolizmu. W swojej poezji wyrażał przejawy buntu społecznego i refleksje metafizyczne.

Utwory Sebyły są bogate we współczucie dla ludzkiego cierpienia. Jego twórczość stanowiła inspirację dla poetów pokolenia Kolumbów.

Więcej o: , , ,

Skip to content