I Powiatowy Konkurs Poetycki im. Władysława Sebyły

pod honorowym patronatem Starosty Wieruszowskiego

I. Organizator: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie, Towarzystwo Historyczne im. Szembeków. Współpraca: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wieruszowie, Gminna Biblioteka Publiczna w: Bolesławcu, Czastarach, Łubnicach, Lututowie, Galewicach i Sokolnikach.

II. Cele konkursu:

 • pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywnej twórczości w dziedzinie poezji;
 • wyszukanie i promocja młodych poetów;
 • zachęcanie młodzieży do uprawiania własnej twórczości poetyckiej;
 • oddanie hołdu pomordowanym w Katyniu.

III. Regulamin:

 • Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wieruszowskiego.
 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie maksimum pięć wierszy, w trzech egzemplarzach, w tym jeden wiersz poświęcony zbrodni katyńskiej, opatrzonych dowolnie wybranym godłem.
 • Do nadesłanych prac należy dołączyć w osobno zaklejonej kopercie imię i nazwisko z umieszczonym godłem, wiek, nazwę szkoły oraz krótką notę biograficzną.
 • Należy przesłać wiersze, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
 • Termin nadsyłania prac upływa 30 marca 2008 r. na adres Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 8, 98-400 Wieruszów, z dopiskiem „Konkurs Poetycki”.
 • Jury powołane przez organizatorów oceni nadesłane utwory pod względem poziomu artystycznego, wagi poruszonych problemów, stosowania rozwiązań bliskich Patronowi Konkursu Władysławowi Sebyle.
 • Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2008 r. O dokładnym terminie organizator powiadomi laureatów poczta elektroniczną lub listownie.
 • Oprócz nagród za wiersze o tematyce ogólnej jury przyzna nagrodę specjalną za utwory nawiązujące do zbrodni katyńskiej.
 • Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację.
 • Wszelkich informacji związanych z konkursem można uzyskać w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie ul. Waryńskiego 8 lub tel. 062 78 31 188.

Nota biograficzna o Władysławie Sebyle – Władysław Sebyła urodził się 6 lutego 1902 w Kłobucku k. Częstochowy. Zapisał się w pamięci potomnych jako poeta, malarz, muzyk. Dzięki sfałszowaniu w metryce daty urodzenia o dwa lata, mógł wziąć udział w powstaniu śląskim. Nie przeszkodziło mu to jednak w terminowym zdaniu matury i zapisaniu się w 1921 r. na Wydział Mechaniczny Politechniki Warszawskiej. Po roku Sebyła przeniósł się na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Warszawskiego. W 1924 r. związał się z zespołem literatów „Złocień”. Zadebiutował w 1927 r. cyklem „Modlitwa” opublikowanym w tomie „Poezje”, który wydał wspólnie z A. Maliszewskim. Od 1927 był członkiem grupy literackiej Kwadryga (w latach 1929-1931 redaktor i współwydawca pisma „Kwadryga”). Od 1932 roku był współpracownikiem tygodnika „Zet”. Wydał też tomy: „Pieśni Szczurołapa” (1930) „Koncert egotyczny” (1934).”Obrazy myśli” (1938). W 1938 roku poeta został odznaczony przez Polską Akademię Literatury Złotym Wawrzynem Akademickim.

Poeta brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną, był więziony na terenie ZSSR. Został zamordowany strzałem w tył głowy w Charkowie w kwietniu 1940 roku. To jedna z ofiar katyńskich.

Jego poezja miała charakter filozoficzno-mistyczny. Nawiązywał do liryki romantyzmu oraz symbolizmu. W swojej poezji wyrażał przejawy buntu społecznego i refleksje metafizyczne.

Utwory Sebyły są bogate we współczucie dla ludzkiego cierpienia. Jego twórczość stanowiła inspirację dla poetów pokolenia Kolumbów.

Więcej o: , , ,

Skip to content