Gimnazjum małego biznesu

W ramach projektu “Gimnazjalista-finansista” Powiatowa Biblioteka Publiczna ogłasza konkurs dla gimnazjalistów pn. “Gimnazjum malego biznesu”.

Regulamin konkursu pn.: „GIMNAZJUM MAŁEGO BIZNESU”

Organizator: Powiatowa biblioteka Publiczna w Wieruszowie.
Cel: zwiększenie aktywności młodych ludzi w podejmowaniu własnych inicjatyw gospodarczych.
Uczestnicy: uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu powiatu wieruszowskiego.
Termin przebiegu konkursu: prace należy składać do dnia 15 września 2005 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 8. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w drugiej połowie września br. (o wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie).
Forma konkursu: prezentacja multimedialna.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej (w programie Power Point).

2. Jedną prezentację może wykonać, co najwyżej dwóch uczniów.

3. Prezentacja powinna informować „Jak założyć własną firmę” (w formie informatora).

4. Informator powinien zawierać dane: nazwę firmy, adres, rodzaj działalności oraz opis działań służących założeniu własnego biznesu (odwiedziny kolejnych urzędów i instytucji…).

5. Prezentację powinno kończyć hasło reklamowe firmy (można również dołączyć logo, będące graficznym jej symbolem).

6. Każda prezentacja powinna liczyć od 10 do 20 slajdów.

7. W prezentacji można wykorzystać: zdjęcie, clipart, rysunki, grafikę komputerową.

8. Uczestnicy mogą korzystać ze sprzętu komputerowego oraz materiałów szkoleniowych dostępnych w bibliotece, w „Kąciku Gimnazjalisty-Finansisty”.

9. Każda praca powinna być zaopatrzona w informacje: Imię i nazwisko autora, wiek, Miejsce zamieszkania, Nazwa szkoły.

Przewidziane są nagrody indywidualne dla uczestników konkursu oraz opiekunów grup poszczególnych gimnazjów.
Sponsorem nagród jest Narodowy Bank Polski.

Więcej o: , ,

Skip to content