Forum Lokalne “Młodzi na start”- zaproszenie

W ramach programu Równać Szanse –Lokalne Fora nasza biblioteka otrzymała dofinansowanie z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na przeprowadzenie jednodniowego spotkania przedstawicieli samorządów, szkół, instytucji kultury, organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i zainicjowanie dyskusji na temat możliwości  jakie daje młodzieży lokalne środowisko oraz wypracowanie atrakcyjnej oferty, pozwalającej na wyrównanie szans  oraz lepszy start w dorosłość. Jest to pierwsze takie wydarzenie w powiecie wieruszowskim. Wydarzenie odbędzie się 15 października 2020 r. pn.: Forum Lokalne Programu Równać Szanse „Młodzi na start” w Motelu ES w Wieruszowie.

Skip to content