Forum Lokalne „Młodzi na start”

       15 października w Motelu ES w Wieruszowie  odbyło się Forum Lokalne Programu Równać Szanse “Młodzi na start”, zorganizowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie.

Uczestnikami Forum  były osoby które na co dzień  pracują z młodzieżą lub na rzecz młodzieży: przedstawiciele szkół, instytucji kultury, przedstawiciele samorządu, bibliotek, MGOPS-u, Policji, Straży, organizacji pozarządowych, itp.

Forum rozpoczęło się od przywitania gości przez organizatora Katarzynę Idzikowską  Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie oraz Starostę Wieruszowskiego Andrzeja Szymanka. Następnie Artur Łęga z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży – koordynator programu Równać Szanse przedstawił idee, cele i założenia programu. Moderatorem Forum był socjolog i trener Mateusz Konieczny.  Spotkanie zostało podzielone na panele dyskusyjne.

W pierwszym skupiono się na pytaniach: kim jest młodzież? jakie ma potrzeby? jak i gdzie spędza wolny czas ?W drugim skupiono się na zasobach ludzkich, lokalowych i organizacyjnych. Uczestnicy pracowali w grupach. Przedstawiono wnioski, które zachęciły uczestników do dyskusji na temat sytuacji naszej młodzieży.

Jednym z punktów Forum była również  prezentacja działań młodzieży w gminie Wieruszów. Głos zabrali  uczestnicy projektów Równać Szanse oraz lider  grupy nieformalnej „Młodzi Patrioci”.

Forum  uświadomiło wszystkim , że tak naprawdę  nie znają potrzeb młodzieży oraz ich oczekiwań. Podkreślono również fakt, iż należy zbudować strategię na rzecz młodzieży, która będzie tworzona wspólnie  z młodzieżą. Zdecydowana większość uczestników zadeklarowała chęć ponownego spotkania

Skip to content