Fora Lokalne Programu Równać Szanse w Wieruszowie

Powoli przygotowujemy się do kolejnej inicjatywy na rzecz młodzieży w ramach Programu „Równać Szanse”

Nasza biblioteka otrzymała dofinansowanie z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na przeprowadzenie jednodniowego spotkania przedstawicieli samorządów, szkół, instytucji kultury, organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i zainicjowanie dyskusji na temat możliwości  jakie daje młodzieży lokalne środowisko oraz wypracowanie atrakcyjnej oferty, pozwalającej wyrównanie szans  oraz lepszy start w dorosłość. Hasłem naszego lokalnego forum, który planujemy przeprowadzić w październiku jest „Młodzi na start”.

Tymczasem ustalamy listę uczestników, opracowujemy plan i działamy.

Skip to content