Finał Powiatowego Konkursu wiedzy o Powstaniu Styczniowym 1863

26 marca 2013 r w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie , odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu wiedzy o Powstaniu Styczniowym 1863.

O godz. 11.00 rozpoczął się II etap konkursu. Trzyosobowe zespoły z 9 gimnazjów odpowiadały ustnie na pytania jury oraz zaprezentowały wcześniej przygotowany informator pn.: „Śladami Powstania Styczniowego w Powiecie Wieruszowskim”. Poziom zaprezentowany przez uczniów, jak podkreślił Paweł Zawada-przewodniczący jury był bardzo wysoki. Po zliczeniu wszystkich punktów trzy gimnazja miały identyczną ilość punktów. Walka toczyła się o III miejsce. Jury zadecydowało o dogrywce. Ostatecznie komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:

I miejsce

Zespół Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie

  • Albert Ostrycharz
  • Weronika Kiełtyka
  • Aleksandra Ogorzelska

II miejsce

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach

  • Marta Nawrocka
  • Julita Sroka
  • Monika Herbeć

III miejsce

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie

  • Karolina Andrzejewska
  • Monika Kania
  • Natalia Krawczyk

Organizatorzy postanowili również przyznać dodatkowa nagrodę i statuetkę za wiedzę dla Adrianny Janik, Szymona Rzepeckiego oraz Marty Głowackiej z Zespołu Szkól im. Bohaterów Września 1939 Roku w Czastarach.

Uroczystość poprowadziła Katarzyna Idzikowska Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej. Imprezę uświetnił montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży Zespołu nr 2 im.Marszałka Piłsudskiego w Wieruszowie. Nagrody i statuetki wręczali Mirosław Urbaś wicestarosta wieruszowski, Rafał Dąbik prezes Oddziału PTTK ZIEMIA WIERUSZOWSKA oraz Marian Kazuś z Towarzystwa Historycznego ARSONIUM.

Podziękowania

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie dziękuje dyrektorom i bibliotekarzom bibliotek publicznych powiatu wieruszowskiego za pomoc przy organizacji i przeprowadzeniu eliminacji na szczeblu gminnym. Dziękuje dyrektor Barbarze Rosińskiej oraz kadrze bibliotekarskiej MGBP w Wieruszowie za pomoc w przygotowaniu II etapu konkursu. Składa podziękowania również Starostwu Powiatowemu w Wieruszowie za ufundowanie
nagród dla uczestników konkursu. Dziękuje Dyrektorowi Marianowi Kazusiowi oraz nauczycielom Agacie Sodomskiej oraz Małgorzacie Gajewskiej z Zespołu Szkół Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie za przygotowanie części artystycznej. Biblioteka dziękuje także dyrektorom szkół gimnazjalnych z terenu powiatu wieruszowskiego za rozpropagowanie informacji o konkursie w szkołach. Podziękowania również dla Piotra Zawady – dyrektora SP w Żdżarach, nauczyciela historii, Andżeliki Kretowicz – nauczyciela historii w LO w Wieruszowie oraz Elżbiety Żłobińskiej –
pracownikowi Pedagogicznej Biblioteki w Wieruszowie za udział w pracach komisji jury. Towarzystwu Historycznemu ARSONIUM, Oddziałowi PTTK ZIEMIA WIERUSZOWSKA oraz Urzędowi Miejskiemu w Wieruszowie za pomoc w przygotowaniach do konkursu. Podziękowania dla Jarosława Soleckiego nauczyciela historii w LO w Wieruszowie za przygotowanie pytań testowych i konkursowych. Specjalne podziękowania dla wszystkich nauczycieli przygotowujących młodzież do konkursu, za trud włożony w przygotowanie młodzieży a przede wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie za włożoną prace i poświęcony czas.

Więcej o: , , , ,

Skip to content