Finał Powiatowego Konkursu Fotograficznego “Powiatowe wędrówki śladami pałaców, dworów i obiektów sakralnych”

W dniu 10 grudnia 2009 r. o godz.14.00 w siedzibie biblioteki powiatowej odbył się finał Powiatowego Konkursu Fotograficznego “Powiatowe wędrówki śladami pałaców, dworów i obiektów sakralnych”, ogłoszonego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie przy współpracy Stowarzyszenia “Między Prosną a Wartą” Lokalna Grupa Działania oraz “Studiem Fotografii” Patrycja Maja Dzięglewska. Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Wieruszowski.

Celem konkursu było: propagowanie wśród mieszkańców powiatu wieruszowskiego zainteresowania pięknem naszego regionu: kulturą i architekturą a tym samym zwiększenie poczucia własnej tożsamości lokalnej. Celem była również promocja twórczości fotograficznej, rozwijanie wrażliwości estetycznej i umiejętności artystycznej.

Konkurs był otwarty dla wszystkich fotografujących mieszkańców powiatu. Uczestnikami konkursu mogły być osoby, które do 15 listopada 2009 r. przesłały prace fotograficzne oraz spełniały warunki określone w regulaminie. Do konkursu można było zgłaszać prace wykonane od 01.07.2009 r. do 01.11.2009 r. Konkurs został rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria I – do lat 14 kategoria II – powyżej lat 14.

Uroczystość prowadziła Katarzyna Idzikowska. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: uczestnicy konkursu, rodzice a także Rafał Barszczewski Naczelnik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Wieruszowie oraz Marzena Kaczmarek- przedstawiciel Stowarzyszenia “Między Prosną a Wartą”, którzy wręczali nagrody.

Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:

W kategorii do lat 14

I miejsce – Eliza Gałąszczak

Autor: Eliza GałąszczakAutor: Eliza GałąszczakAutor: Eliza Gałąszczak

II miejsce – Mariusz Opacki

Autor: Mariusz OpackiAutor: Mariusz OpackiAutor: Mariusz Opacki

III miejsce – Michał Hącia

Autor: Michał Hącia

W kategorii powyżej lat 14

I miejsce – Jacek Kaczmarek

Autor: Jacek KaczmarekAutor: Jacek KaczmarekAutor: Jacek KaczmarekAutor: Jacek KaczmarekAutor: Jacek Kaczmarek

II miejsce – Monika Adamska

Autor: Monika Adamska

III miejsce – Jakub Taranek

Autor: Jakub TaranekAutor: Jakub TaranekAutor: Jakub Taranek

Sponsorem nagród rzeczowych był Starosta Wieruszowski, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie oraz Stowarzyszenie “Między Prosną a Wartą” Lokalna Grupa Działania. Wszystkie prace nadesłane przez uczestników zostały wywołane bezpłatnie przez “Studio Fotografii” Patrycja Maja Dzięglewska i prezentowane są w formie wystawy w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie, na którą serdecznie zapraszamy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali swoje prace do konkursu za zainteresowanie i udział w zabawie, a poniżej prezentujemy wszystkie nadesłane zdjęcia.

Więcej o: , , , , ,

Skip to content