Finał I Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Sebyły

Dnia 18 kwietnia 2008 roku w Galerii Wieruszowskiego Domu Kultury o godz. 11.00 miało miejsce rozstrzygnięcie I Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Sebyły.

Konkurs ogłoszony został przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie i zorganizowany przy współpracy Towarzystwa Historycznego im. Szembeków oraz współudziale: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie oraz Gminnych Bibliotek Publicznych w: Bolesławcu, Czastarach, Galewicach, Lututowie, Łubnicach i Sokolnikach.

Celem konkursu było pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywnej twórczości w dziedzinie poezji, wyszukanie i promocja młodych poetów; zachęcanie młodzieży do uprawiania własnej twórczości poetyckiej, oddanie hołdu pomordowanym w Katyniu.

Adresatami konkursu byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wieruszowskiego. Wśród zaproszonych gości m.in. obecny był pan Starosta Andrzej Szymanek , który objął honorowy patronat konkursu, Władysław Szeląg Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków , dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Wieruszowie Włodzimierz Matyja, dyrektor Wieruszowskiego Domu Kultury Anna Niesobska oraz uczestnicy konkursu wraz z opiekunami.

W słowie wstępnym pani dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie Katarzyna Idzikowska wspomniała o 68 rocznicy zbrodni katyńskiej, której ofiarą był patron konkursu Władysław Sebyła. Tragiczną historię poety przedstawił propagator zapomnianej twórczości Sebyły Władysław Szeląg.

Na konkurs swoje wiersze nadesłało 19 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu wieruszowskiego (Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie, Publiczne Gimnazjum w Bolesławcu, Publiczne Gimnazjum w Łubnicach).

Komisja konkursowa w składzie Władysław Szeląg, Elżbieta Wierzba, Urszula Kania postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

  • I miejsce – Marlena Hadryś – Publiczne Gimnazjum w Łubnicach
  • II miejsce – Karolina Syguła – Publiczne Gimnazjum w Łubnicach
  • III miejsce – Ewa Woźniak – Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wieruszowie

Wyróżnienie za wiersz o tematyce katyńskiej Katarzyna Czapnik – Liceum Ogólnokształcące Wieruszowie.

Sponsorem nagród rzeczowych konkursu był Starosta Wieruszowski oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie.

Uczestnicy I Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Poetyckiego. Sebyły:

Publiczne Gimnazjum w Łubnicach: Natalia Korek, Agnieszka Musiał, Marzena Płuska, Alicja Cichosz, Karolina Świątek, Marta Strzała, Agnieszka Kołodziej, Marlena Hadryś, Kamila Sobała, Anna Olek, Karolina Syguła.

Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie: Paulina Garczarek, Katarzyna Wabnic, Marta Cieplik, Monika Karbowska.

Publiczne Gimnazjum w Bolesławcu: Magda Wejner

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wieruszowie: Iga Urbaniak, Ewa Woźniak, Katarzyna Czapnik.

Więcej o: ,

Skip to content