Eliminacje Powiatowe XXXV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turyst.-Krajoznawczego PTTK

Oddział Ziemi Wieruszowskiej PTTK
Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
Wójt Gminy Łubnice
Zespół Szkół w Łubnicach
Biblioteka Powiatowa w Wieruszowie
zapraszają na
Eliminacje Powiatowe
XXXV Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK,
które odbędą się w dniu 13 kwietnia 2007 r.
w Gminnym Ośrodku Łubnicach

Warunki uczestnictwa:

 • Turniej jest adresowany do młodzieży szkolnej z terenu powiatu wieruszowskiego w trzech kategoriach:
  • uczniów szkół podstawowych
  • uczniów szkół gimnazjalnych
  • uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • W eliminacjach powiatowych biorą udział 3-osobowe drużyny, wyłonione w następujący sposób:
  • W kategorii szkół podstawowych I i II miejsce z eliminacji gminnych.
  • W kategorii gimnazjów po jednej drużynie z każdego gimnazjum, zgłoszonej przez dyrektora szkoły lub organizację społeczną.
  • W kategorii szkół ponadgimnazjalnych – po jednej drużynie z każdej szkoły, zgłoszonej przez dyrektora lub organizację społeczną.
  • Ubiegłoroczne zwycięskie drużyny ze wszystkich kategorii.

Zgłoszenia drużyn prosimy przesłać na adres: ZO PTTK, ul. Warszawska 61, 98-400 Wieruszów lub faxem na numer: 062-78-31963 w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2007 r. (nie dotyczy szkół podstawowych).

Początek eliminacji w dniu 13 kwietnia 2007 r. o godz. 900 na terenie Gminnego Ośrodka w Łubnicach.

Zwycięzcy eliminacji powiatowych w każdej kategorii szkół biorą udział w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w kwietniu 2007 r. w Łęczycy.

Sposób przeprowadzenia eliminacji:

 • Konkurs krajoznawczy – test pisemny.
 • Konkurs wiedzy turystycznej i topograficznej – test pisemny.
 • Kolarski tor sprawnościowy.
 • Samarytanka.
 • Turystyczne ABC
  • pokonanie przeszkody terenowej,
  • rzut do celu,
  • pakowanie plecaka
  • rozpoznawanie roślin chronionych Doliny Prosny
  • niespodzianka.
 • Karta do kroniki.

Sposób przeprowadzania turnieju i punktacji określa Regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK.

Literatura – uwagi dodatkowe:

 • Folder i mapa powiatu wieruszowskiego.
 • Opis szlaków turystycznych powiatu wieruszowskiego.
 • Mapa administracyjno-turystyczna powiatu łęczyckiego.
 • Strona internetowa – www.pttk.pl.
Więcej o:

Skip to content