“Dzień przedsiębiorczości” w naszej bibliotece.

W “Dniu przedsiębiorczości” odwiedziły nas uczennice z klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Wieruszowie Licealistki zapoznały się z pracą biblioteki, jej działaniami oraz księgozbiorem. Mogły przyjrzeć się pracy bibliotekarzy, zadawać pytania dotyczące tego zawodu, wyksztalcenia, perspektyw, rozwoju zawodowego.

Dzień Przedsiębiorczości ma na calu włączanie dorosłych w edukację młodzieży oraz budowanie dobrych relacji między szkołą a lokalnymi firmami i instytucjami. To program dla uczniów placówek ponadpodstawowych. Sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Honorowy Patronat nad programem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość: odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy, weryfikującej plany edukacyjne, zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową, zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Skip to content