Dzień Bibliotekarza Powiatu Wieruszowskiego – 2006

W dniu 24 maja 2006 r. w Wieruszowskim Domu Kultury miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza. W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze z bibliotek publicznych, szkolnych a także z biblioteki pedagogicznej oraz zaproszeni goście. Wśród nich byli: Maria Jakubczyk dyrektor LO w Wieruszowie, przedstawiciele władz samorządowych Andrzej Szymanek – Starosta Wieruszowski, Iwona Szkopińską – Burmistrz Wieruszowa, Alicja Ruta – Naczelnik Spraw Społecznych, Paweł Głowacki- wójt gminy Czastary, Mirosław Urbaś, Sekretarz gminy Sokolniki, reprezentujący wójta gminy Sokolniki, oraz przedsiębiorcy i instytucje, które włączyły się do akcji „Jedna firma – jedna książka”: Marian Fita – Prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, Sabina Kowalczyk – Dyrektor Rejonowego Banku Spółdzielczego Oddział w Wieruszowie, Monika Sucha – Zakład STOL-TRUM w Wieruszowie.

Na ręce pani dyrektor Katarzyny Idzikowskiej Starosta wieruszowski złożył wszystkim bibliotekarkom życzenia z okazji ich święta i rozdał im dyplomy uznania. Warto może przypomnieć, że na terenie powiatu działa aktualnie 1 Biblioteka Powiatowa, 1 Biblioteka miejsko-gminna, 6 bibliotek gminnych oraz 17 filii bibliotecznych, których głównym zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.

Miniony rok 2005 był rokiem pomyślnym dla bibliotek powiatu. Biblioteki publiczne otrzymały w ubiegłym roku dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w ramach programu operacyjnego Promocja Czytelnictwa w kwocie 69 tysięcy złotych, za które zakupiono prawie 3 tys. woluminów.

Trochę statystki: gółem w powiecie zakupiono 5 162 wol. książek na kwotę 113 500 zł, z czego prawie 70 tys. pochodziło z dotacji MK. W 2005 r. zarejestrowano ponad 113 tys. wypożyczeń i zarejestrowano 7 tys. czytelników. 58% użytkowników bibliotek stanowią uczniowie, 11 % studenci. Odnotowano 91 tys. odwiedzin. We wszystkich bibliotekach działają czytelnie multimedialne z dostępem do Internetu. Czytelnicy mają do dyspozycji 47 komputerów. Z Internetu w ubiegłym roku skorzystało ponad 20 tys. osób. W placówkach bibliotek publicznych pracuje 28 bibliotekarzy. Działalność bibliotek publicznych nie ogranicza się wyłącznie do udostępniania książek. Prowadzą one również działalność kulturalno-edukacyjno-oświatwą.

Zorganizowano łącznie 567 imprez kulturalno – oświatych, w których uczestniczyło ponad 9,5 osób, są to min wystawy, spotkania autorskie, prelekcje, pogadanki, lekcje biblioteczne, zajęcia komputerowe, plastyczne, konkursy, gry zabawy, koncerty, wieczory słowno-muzyczne, itp.

Zobacz zdjęcia z obchodów Dnia Bibliotekarza Powiatu Wieruszowskiego 2006

Na spotkaniu podsumowano również akcję „Jedna firma – jedna ksiązka”. Już po raz trzeci biblioteki powiatu wieruszowskiego włączyły się do ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Jedna firma – jedna książka”, której patronuje fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Koordynator akcji Elżbieta Wierzba przypomniała, iż w roku ubiegłym, powiat wieruszowski zdobył w tej akcji I nagrodę oraz tytuł Mistrza Zbiórki Książek. W roku 2006 akcja trwała od 1 do 30 kwietnia i polegała na ufundowaniu przez firmy co najmniej jednej książki dla dzieci lub młodzieży. Zebrane książki trafiły do biblioteki powiatowej, biblioteki miejsko -gminnej oraz bibliotek gminnych. Stąd książki trafią do bibliotek, przedszkoli, świetlic i innych placówek, znajdujących się na ich terenie. Każda ufundowana książka opatrzona została specjalną naklejką, promującą daną firmę. W tym roku w akcji „Jedna firma – jedna książka” biblioteki zebrały łącznie 65 książek.

Wszystkim firmom, przedsiębiorcom i instytucjom, którzy ofiarowali książeczki dla dzieci zostały złożone serdeczne podziękowania. Dzięki nim biblioteki będą piękniejsze i bardziej kolorowe, atrakcyjniejsze dla dzieci i może jeszcze bardziej zachęcą dzieci do czytania , bo nic tak nie rozwija wyobraźni dziecka jak czytanie. Zgodnie z życzeniem przedsiębiorców z gminy Wieruszów książki zebrane przez bibliotekę powiatową trafiły do Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie, biblioteki szkolnej Szkoły podstawowej nr 1, wieruszowskich przedszkoli oraz do filii bibliotecznej nr 3, którą opiekuje się pani Zenobia Herbeć. W tej małej filii w 2005, zarejestrowanych było 645 czytelników z czego 417 to czytelnicy do lat 15. Filia tętni życiem, zawsze pełna dzieci, niestety księgozbiór tam ubogi, brakuje nowych książek i lektur. Dlatego też tam właśnie zostało przekazanych większość książek. Spotkanie umilił wszystkim występ młodzieży ze Społecznego Ogniska Muzycznego w Łubnicach działającego pod kierunkiem Pana Artura Krzącia.

Przedsiębiorcy i instytucje z powiatu wieruszowskiego, którzy włączyli się do akcji „Jedna firma –jedna książka”:

 • 1. Robert Bieda – Zakład Opieki Zdrowotnej w Czastarach
 • 2. Andrzej Łytkowski – Zakład Usługowo- Handlowy w Czastarach
 • 3. Adam Szajner- Zakład Fryzjerski w Czastarch
 • 4. Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
 • 5. Zakład Mebli Tapicerowanych „STAGRA” w Wieruszowie
 • 6. Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego POLESIE
 • 7. Jarosław Rozmarynowski- Księgarnia GLOBUS w Wieruszowie
 • 8. Aneta Nowak- Zakład Kosmetyczny FANTAZJA w Wieruszowie
 • 9. Tomasz Łuczak – Firma TOM-BUD w Wieruszowie
 • 10. Zakład STOL-TRUM w Wieruszowie
 • 11. Dariusz Chmielewski -Firma DANPOL II w Wójcinie
Więcej o: , ,

Skip to content