Czytam sobie z kotylionem czyli o psie Marszałka Piłsudskiego – lekcja biblioteczna

8 listopada 2018r w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie uczniowie z klasy I a wraz wychowawczynią Arletą Kielańską ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II uczestniczyli w wyjątkowej lekcji bibliotecznej ph.: „Czytam sobie z kotylionem czyli o psie marszałka Piłsudskiego”, zorganizowanej z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Celem lekcji było rozbudzenie u dzieci ciekawości świata, pogłębienie wiedzy o postaciach ważnych dla Polski, zachęcenie do samodzielnego czytania książek, pokazanie w jaki sposób można sprawdzić prawdziwość opisanych zdarzeń, oraz wprowadzenie nowoczesnych form pracy z książką. W zajęciach, które trwały 120 min. wzięło udział 22 uczniów z klasy I.

Osią lekcji było opowiadanie Jana Ołdakowskiego pt.: „Mój Pan woła na mnie pies. O psie Marszałka Piłsudskiego.” Na początku zajęć dzieci zgromadziły się wokół biurka Piłsudskiego, które zostało specjalnie przygotowane na potrzeby lekcji. W świat Marszałka wprowadziła dzieci Katarzyna Idzikowska, zadając uczniom pytanie co znajduje się na biurku i omawiając znaczenie każdego przedmiotu. Następnie Tomasz Jaciuk członek Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Chrobry 1” opowiedział dzieciom historię Marszałka, wskazując na najważniejsze wydarzenia w jego życiu oraz tradycje patriotyczne w jego rodzinie. Pokazał uczniom różnego rodzaju broń, ubiór oraz przedmioty i pamiątki sięgające powstania styczniowego oraz I i II wojny światowej. Kolejna część zajęć to głośne czytanie opowiadania o psie Marszałka Piłsudskiego. Po przeczytaniu dzieci zastanawiały się czy wydarzenia opisane w opowiadaniu są prawdziwe. Elżbieta Dąbrowska wyjaśniła co to są źródła historyczne i czym różnią się od opowiadania. Zadaniem dzieci było uważne słuchanie fragmentu „Wspomnień” książki napisanej przez żonę Piłsudskiego Aleksandrę i skonfrontowanie go z opowiadaniem. Następna cześć zajęć to mini warsztaty plastyczne i wykonanie przez uczniów biało-czerwonych, patriotycznych kotylionów.

Na koniec zajęć dzieci wykonały do Marszałka telefon, dziękując mu za wszystko co zrobił dla Polski a także napisały list do niego z życzeniami i gratulacjami z okazji Odzyskania Niepodległości. Pod listem dzieci podpisały się prawdziwym piórem. Wszyscy z dumą pozowali do zdjęć z kotylionami. Uczniom bardzo podobały się te literacko-historyczno-plastyczne zajęcia. Dzięki nim dowiedziały się wielu interesujących rzeczy na temat historii naszego kraju, Marszałka Piłsudskiego, patriotyzmu oraz zachęciły do czytania.

Więcej o: , , ,

Skip to content