Cykl Wiosennych spotkań bez barier 2012 rozpoczęty

Wiosenne spotkania bez barier to projekt cyklicznych spotkań kulturalnych o charakterze rozrywkowo-edukacyjnym z zakresu min.: literatury, poezji, sztuki, filmu, rękodzielnictwa itp. skierowanych do osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wieruszowskiego. Spotkania mają formę min. pokazów, warsztatów, wykładów pogadanek z udziałem przedstawicieli poszczególnych dziedzin z tego obszaru, twórców, artystów, nauczycieli, informatyków, poetów itp.

Współpracę z biblioteką zapowiedziały m.in. Dom Pomocy Społecznej Chróścin-Wieś, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chróścinie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wieruszowie.

Cykl Wiosennych spotkań bez barier – Warsztaty komputerowe – Internet jako źródło informacji

W ramach projektu miały już miejsce pierwsze warsztaty komputerowe, które odbyło się 21 marca 2012r o godz 10.00 w siedzibie biblioteki. Tematem spotkania był Internet jako źródło informacji. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Chróścinie wraz z pracownikiem socjalnym pedagogiem Barbarą Dominas. Zajęcia dotyczyły zapoznania się z Internetem jako źródłem informacji oraz przygotowania do samodzielnego i wszechstronnego posługiwania się i wykorzystywania tego narzędzia informacji. Uczestnicy zapoznali się również ze zbiorami biblioteki oraz możliwościami korzystania z jej zasobów, w tym z katalogu on-line.

Cykl Wiosennych spotkań bez barier – Rok Janusza Korczaka – przybliżenie sylwetki Janusza Korczaka, jego życia oraz twórczości

Drugie spotkanie z cyklu Wiosennych spotkań bez barier odbyło się 22 marca 2012r. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie wraz z opiekunem Małgorzatą Kowalczyk. Tematem nadrzędnym było przybliżenie sylwetki Janusza Korczaka, jego życia oraz twórczości – w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka.

Uczestnicy zapoznali się również ze zbiorami książki mówionej biblioteki. Kolejne spotkanie z tego cyklu odbędzie się 28 marca br. Tematem spotkania będzie Poezja – przez życie pisana. Serdecznie zapraszamy, szczególnie osoby piszące wiersze.

Więcej o: , ,

Skip to content