Cudze chwalicie swego nie znacie

Nasz powiat oczami uczestników Młodzieżowego Turnieju Turystyczno- Krajoznawczego. W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie od 21 lutego można oglądać wystawę prac uczestników Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego. Jest to przegląd kronik , które przedstawiają historię drużyny, szkoły, miejscowości lub gminy, ciekawostki oraz atrakcje turystyczne oraz przyrodnicze naszego powiatu.

Konkurs o nazwie “Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy” doskonale zadomowił się wśród młodzieży szkolnej z terenu Powiatu Wieruszowskiego. Jest stałą, tradycyjną imprezą i stanowi formę współzawodnictwa o miano najlepszego młodzieżowego zespołu turystyczno-krajoznawczego.

Celem Turnieju jest popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki jako formy aktywnego wypoczynku, poznawanie przez młodzież piękna ziemi ojczystej , jej przeszłości i teraźniejszości, propagowanie kultury wycieczkowania, rozwijanie sprawności fizycznej, oraz sprawdzenie wiedzy i umiejętności turystycznych. Głównym organizatorem Turnieju w naszym powiecie jest Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Wieruszowie przy współudziale władz gminnych i powiatowych. Od lat z PTTK w przygotowaniu Turnieju współpracuje również Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie.

Turniej organizowany jest dla młodzieży trzech typów szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. Eliminacje przeprowadzane są na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz centralnym. W eliminacjach powiatowych przeprowadzane są następujące konkursy: Krajoznawczy – pisemny, Wiedza turystyczna i topograficzna – pisemny, Przepisy ruchu drogowego, Samarytanka, Turystyczny marsz na orientację, Kolarski tor przeszkód, Udzielanie pomocy, Turystyczne ABC, Karta do kroniki.

Powiat Wieruszowski już dwukrotnie był organizatorem eliminacji na szczeblu wojewódzkim w roku 2003 oraz 2005. Co roku nasze drużyny biorą udział w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim. Czterokrotnie brały udział w finale ogólnopolskim.

Więcej o: , ,

Skip to content