Cała Polska czyta Dzieciom -22 edycja

Już po raz 22 obchodziliśmy Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – największe doroczne święto czytania w Polsce. Jak co roku, do tej akcji włączyła się Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie, przygotowując szereg imprez czytelniczych. Do wspólnego czytania dzieciom zaproszono przedstawicieli min. Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego,
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi. Oddział w Wieruszowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie Policji, Straży Pożarnej, Urzędu Miejskiego, Powiatowego Centrum Medycznego, Klubu Sportowego HUSARIA, bibliotek.

Wszyscy zaproszeni goście chętnie zgodzili się poczytać naszym milusińskim. W szkołach, przedszkolach i bibliotekach odbyły się imprezy czytelnicze dla dzieci, konkursy literackie i plastyczne, inscenizacje, wystawy. W to doroczne święto czytania włączyli się ludzie różnych zawodów i środowisk oraz służby mundurowe.

Od 29 maja  do 31 maja głośne czytanie odbywało się w przedszkolach i szkołach znajdujących się na terenie gminy Wieruszów: Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Mali Odkrywcy”, Publicznym Przedszkolu Samorządowym nr 1, w Publicznym Samorządowym Przedszkolu nr 2, Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Zielony Listek”. Nasi goście czytali również w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie, Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Piłsudskiego w Wieruszowie, Szkole Podstawowej nr 3 im Jana Pawła II w Wieruszowie oraz w Żłobku Miejskim

Przed dziecięcą publicznością wystąpili: Maciej Duś, Robert Olek, Kamil Ostrycharz z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie, Straż Pożarną reprezentował Maciej Krzywański, Marcin Gruca oraz Mirosław Muszalski Urząd Miejski reprezentowała Magdalena Moga, Marzena Ociepa, Anna Niełacna, Kamila Smus i Magdalena Sikora. Czytały również pielęgniarki  Natalia Piekielna i Anna Mrugała oraz ratownicy Maciej Zimoch, Ewa Barańska, Julia Stefaniak z Powiatowego Centrum Medycznego, Klaudia Słowikowska i Marcin Pisula z Klubu Sportowego Husaria, a także pracownicy Starostwa Powiatowego w Wieruszowie Sekretarz Agnieszka Polus, wicestarosta Marek Kanicki oraz Monika Foryś, Patrycja Zaremba, Karolina Kaźmierczak, Angelika Balcerzak, Łukasz Zawada, Patrycja Moś i Kornelia Dębska. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy społecznej reprezentowały Anna Jurek, Marcelina Siubiak, Alicja Bryłka, Sylwia Reksulak a Wieruszowski Dom Kultury Maciej Chwołka. Miejsko-Gminna Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie reprezentowały Bernadeta Okoń i Natalia Wolko-Stempniewicz a Bibliotekę Pedagogiczną Elżbieta Żłobińska . Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi. Oddział w Wieruszowie reprezentowała Barbara Dylewska. Naszym gościom towarzyszyły również wieruszowskie maskotki Klemens i Klementyna

Wszystkie dzieci z zainteresowaniem słuchały wierszy w wykonaniu przybyłych gości. Dzieci w podziękowaniu przygotowały dla gości własnoręcznie wykonane prezenty. Warto również zaznaczyć, że do tej ogólnopolskiej kampanii włączyły się także biblioteki z całego naszego powiatu. Nad całością imprez czuwała Elżbieta Dąbrowska Koordynator Wojewódzki kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom pracownik Powiatowej Biblioteki Publicznej. Korzystając z okazji, chcemy raz jeszcze podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w tegoroczną akcję głośnego czytania.

Skip to content