Cała Polska czyta dzieciom 2022

Już po raz 21 obchodziliśmy Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – największe doroczne święto czytania w Polsce. Jak co roku, do tej akcji włączyła się Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie, przygotowując szereg imprez czytelniczych. Do wspólnego czytania dzieciom zaproszono przedstawicieli min. Starostwa Powiatowego, Policji, Straży Pożarnej, Urzędu Miejskiego, Powiatowego Centrum Medycznego, Klubu Sportowego HUSARIA, bibliotek.

Wszyscy zaproszeni goście chętnie zgodzili się poczytać naszym milusińskim. W szkołach, przedszkolach i bibliotekach odbyły się imprezy czytelnicze dla dzieci, konkursy literackie i plastyczne, inscenizacje, wystawy. W to doroczne święto czytania włączyli się ludzie różnych zawodów i środowisk oraz służby mundurowe.

Od 30 maja  do 2 czerwca głośne czytanie odbywało się w przedszkolach i szkołach znajdujących się na terenie gminy Wieruszów: Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Mali Odkrywcy”, Publicznym Przedszkolu Samorządowym nr 1, w Publicznym Samorządowym Przedszkolu nr 2, Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Zielony Listek”. Nasi goście czytali również w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie, Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Piłsudskiego w Wieruszowie, Szkole Podstawowej nr 3 im Jana Pawła II w Wieruszowie oraz w Żłobku Miejskim

Przed dziecięcą publicznością wystąpili: Damian Pawlak oraz Anna Stępień z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie, Straż Pożarną reprezentował Maciej Dzielecki, Arkadiusz Kaczmarczyk, Wojciech Winkowski, Hubert Gloc.. Urząd Miejski reprezentowała Marzena Ostrycharz oraz wiceburmistrz Marta Siubijak. Czytały również pielęgniarki  Emilia Płuska, i Anna Mrugała z Powiatowego Centrum Medycznego, Wojciech Pisula i Marcin Pisula z Klubu Sportowego Husaria, a także pracownicy Starostwa Powiatowego w Wieruszowie Mirosław Urbaś, Sekretarz Agnieszka Polus, wicestarosta Marek Kanicki oraz Ewelina Kasprzak a także Elżbieta Żłobińska z Biblioteki Pedagogicznej

Wszystkie dzieci z zainteresowaniem słuchały wierszy w wykonaniu przybyłych gości. Dzieci w podziękowaniu przygotowały dla gości własnoręcznie wykonane prezenty. Warto również zaznaczyć, że do tej ogólnopolskiej kampanii włączyły się także biblioteki z całego naszego powiatu.. Nad całością imprez czuwała Elżbieta Dąbrowska Koordynator Wojewódzki kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom pracownik Powiatowej Biblioteki Publicznej. Korzystając z okazji, chcemy raz jeszcze podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w tegoroczną akcję głośnego czytania.

Skip to content