Album tradycji i kultury w starych fotografiach – podsumowanie konkursu

W dniu 27 maja 2009 r. o godz.12.00 odbył się finał Powiatowego Konkursu pn.: “Album tradycji i kultury w starych fotografiach” ogłoszony przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie pod honorowym patronatem Starostwa Powiatowego w Wieruszowie.

Celem konkursu było: rozbudzenie zainteresowań swoją miejscowością i regionem, ukształtowanie w uczniach poczucia tożsamości regionalnej, poznanie własnego dziedzictwa kulturowego, rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

Adresaci konkursu byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu wieruszowskiego.

Zadaniem każdego uczestnika było wykonanie prezentacji multimedialnej. Podstawą prezentacji miały być stare fotografie (sprzed roku 1980) dokumentujące mieszkańców, kulturę, tradycje, zabytki gminy, itp. Na konkurs wpłynęło ogólnie 12 prac. Łącznie w konkursie wzięło udział 21 uczniów z jednej szkoły ponadgimnazjalnej i 3 szkół gimnazjalnych powiatu wieruszowskiego.

W konkursie wzięły udział następujące szkoły:

  • Gmina Łubnice: Publiczne Gimnazjum w Łubnicach
  • Gmina Sokolniki: Gimnazjum pod Starym Dębem
  • Gmina Wieruszów: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie

Uroczystość prowadziła Katarzyna Idzikowska. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: uczniowie, opiekunowie uczestników konkursu, dyrektorzy szkół, min. Jerzy Ajtner – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie, Krystyna Czernecka radna Powiatu Wieruszowskiego- pomysłodawczyni konkursu oraz wicestarosta Mirosław Urbaś.

Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:

I miejsce – Oliwia Wójciak – Gimnazjum pod Starym Dębem w Walichnowach

II miejsce – Kinga Dąbrowska, Kamila Zgoda – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie

III miejsce – Grzegorz Perlak, Dominik Kowaliński – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie

Nagrody uczestnikom wręczał wicestarosta Mirosław Urbaś oraz Krystyna Czernecka. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Wieruszowie.

Więcej o: ,

Skip to content