V Powiatowy Festiwal Piosenki z bajki – Koncert Galowy

5 czerwca 2012r w Wieruszowskim Domu Kultury odbył się jubileuszowy koncert galowy V Powiatowego Festiwalu pn. „Piosenki z bajki” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod honorowym patronatem Starosty Wieruszowskiego oraz Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom. Festiwal ogłoszony został przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie i Wieruszowski Dom Kultury.

Celem konkursu było: wyłonienie talentów muzycznych, młodych mieszkańców powiatu oraz popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Adresatami konkursu byli: przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego.

Galę prowadziły Katarzyna Idzikowska – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie oraz Elżbieta Dąbrowska – Koordynator Wojewódzki Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom.

Na konkurs wpłynęły 23 zgłoszenia z 3 przedszkoli i 9 ze szkół podstawowych powiatu wieruszowskiego.

Przedszkola

 • Gmina Czastary: Przedszkole w Czastarach
 • Gmina Galewice: Oddział przedszkolny SP w Niwiskach
 • Gmina Lututów: Przedszkole w Lututowie

Szkoły Podstawowe

 • Gmina Wieruszów: SP nr 1 w Wieruszowie , SP w Teklinowie, SP w Pieczyskach
 • Gmina Lututów: SP w Lututowie
 • Gmina Czastary: SP w Czastarach, SP w Radostowie
 • Gmina Galewice: SP w Galewicach, SP w Niwiskach
 • Gmina Sokolniki: SP w Sokolnikach

Do finału zakwalifikowało się 13 dzieci.

Prace oceniała komisja konkursowa w składzie:

 1. Henryka Mikołajczyk- nauczyciel muzyki
 2. Marcin Sobczak – nauczyciel muzyki
 3. Marcin Ostrycharz – animator kultury

Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

W kategorii przedszkola

 • Nagrodę Główną – Statuetkę Złotego Klucza Wiolinowego i I miejsce – Antonina Maciejewska – Przedszkole Publiczne w Lututowie
 • II miejsce – Martyna Stefaniak – Publiczne Przedszkole Samorządowe w Czastarach
 • II miejsce- Julia Biedal – Publiczne Przedszkole Samorządowe w Czastarach
 • III miejsce – Rozalia Pietraszewska – Publiczne Przedszkole w Lututowie
 • III miejsce – Julia Rejman – Oddział Przedszkolny w Niwiskach

W kategorii Szkoły Podstawowe I-III

 • Nagrodę Główną – Statuetkę Złotego Klucza Wiolinowego – Martyna Domal – SP Nr 1 w Wieruszowie
 • I miejsce- Kacper Kos – SP w Pieczyskach
 • II miejsce Oliwia Morga – SP w Lututowie
 • III miejsce Amelia Woś – SP w Radostowie

Wyróżnienia

 1. Betina Kozłowska SP w Niwiskach,
 2. Marita Mieszała – SP w Sokolnikach
 3. Adrianna Wójcik – SP w Sokolnikach,
 4. Weronika Kowalczyk – SP w Sokolnikach

Nagrody małym gwiazdom wręczał Pan Starosta Andrzej Szymanek oraz Burmistrz Wieruszowa Bogdan Nawrocki. Poza nagrodami konkursowymi Nagrodę Burmistrza otrzymała Julia Biedal oraz Amelia Woś natomiast nagrodę Dyrektora Wieruszowskiego Domu Kultury Kacper Kos.

Wszystkie dzieci, które brały udział w festiwalu otrzymały nagrody. Korzystając z okazji Elżbieta Dąbrowska podziękowała wszystkim, którzy zawsze chętnie angażują się i biorą aktywny udział w kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” min. Starostwu Powiatowemu w Wieruszowie, Urzędowi Miejskiemu w Wieruszowie, Komendzie Powiatowej Policji w Wieruszowie, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie.

Szczególne słowa podziękowania należą się opiekunom i rodzicom, którzy włożyli dużo serca i pracy w przygotowanie dzieci do występu. Wszystkich olśniły przepiękne, bajkowe kreacje małych gwiazd, pomysłowe scenografie a także układy choreograficzne. Organizatorzy dziękują także panu Patrykowi Skupieniowi akustykowi z Wieruszowskiego Domu Kultury, który czuwał nad techniczną stroną Festiwalu a także Ryszardowi Zychowi i Henrykowi Matusiakowi, fotografom naszych małych artystów.

Po części oficjalnej na wszystkie dzieci czekała niespodzianka: spektakl teatralny w wykonaniu grupy teatralnej „Magia” z Wyszanowa pn.: „ Wiedźmy z magicznej polany”. Grupa teatralna z Wyszanowa pod kierownictwem artystycznym pani Agnieszki Rybak zdobyła już wiele nagród min.: I miejsce w tegorocznych Powiatowych Prezentacjach Teatralnych oraz I miejsce w Konfrontacjach Teatralnych w Sieradzu. Wszyscy wspaniale się bawili. Organizatorzy zapraszają dzieci do wzięcia udziału za rok.

Sponsorem nagród rzeczowych było Starostwo Powiatowe w Wieruszowie.


Zdjęcia: Rocco

Więcej o: , , , , ,

Skip to content