Finał Konkursu Powiatowego pn.: „Wielkanocna księga zwyczajów i tradycji”

19 kwietnia 2011 r. w nowo otwartym Centrum Kultury w Wójcinie , w czytelni biblioteki miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie konkursu powiatowego pn.: „Wielkanocna księga zwyczajów i tradycji”. Konkurs ogłoszony został przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie i zorganizowany przy współudziale Gminnych Bibliotek Publicznych powiatu wieruszowskiego. Honorowy Patronat nad imprezą objęło Starostwo Powiatowe w Wieruszowie.

Celem konkursu było: zainteresowanie dzieci historią swoich przodków, kultywowanie zwyczajów i tradycji minionych pokoleń oraz refleksja nad swoim miejscem zamieszkania a także edukacja w zakresie obyczajów i tradycji wielkanocnych.

Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego.

Pierwszy etap konkursu przebiegał na szczeblu gminy. Każda biblioteka w gminie wyłoniła finalistów, których prace zakwalifikowały się do konkursu na szczeblu powiatu. Do finału zakwalifikowało się 20 prac.

W konkursie wzięły udział następujące szkoły:

 • Gmina Wieruszów:SP, w Teklinowie,
 • Gmina Bolesławiec: SP w Bolesławcu, SP w Mieleszynie,
 • Gmina Lututów: SP w Lututowie SP w Chojnach,
 • Gmina Czastary:SP w Radostowie, SP w Parcicach,
 • Gmina Łubnice: SP w Wójcinie, SP w Dzietrzkowicach,
 • Gmina Galewice: SP w Ostrówku, SP w Galewicach,
 • Gmina Sokolniki: SP w Sokolnikach, SP w Walichnowach., SP w Ochędzynie

Prace oceniała Komisja Konkursowa w składzie:

 • Marian Zych – Starostwo Powiatowe
 • Małgorzata Zych – Wieruszowski Dom Kultury
 • Marcin Ostrycharz – Wieruszowski Dom Kultury

Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

 • I miejsce – Robert Krzyżoś – SP w Dzietrzkowicach
 • II miejsce – Paulina Wojtysiak – SP w Bolesławcu
 • I miejsce – Julia Morta – SP w Teklinowie
 • III miejsce- Emilia Świerczyńska – SP w Ochędzynie

Wyróżnienia:

 • Marta Bednarek – SP w Parcicach
 • Roksana Wejner – SP w Wójcinie
 • Angelika Kasendra- SP w Ostrówku

Wśród zaproszonych gości był min. Mirosław Urbaś Wicestarosta Wieruszowski, który wygłosił słowo wstępne. Imprezę uświetnił występ uczniów z klasy V b Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach pod kierunkiem Haliny Zych i Małgorzaty Mielczarek. Dzieci przygotowały inscenizację, związaną z tradycjami Świąt Wielkiej Nocy.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie dziękuje wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie, bibliotekarkom, dyrektorom szkół oraz opiekunom dzieci. Szczególne podziękowania należą się pani Dorocie Wejner Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubnicach, która przygotowała imprezę w Centrum Kultury w Wójcinie oraz zadbała o poczęstunek dla uczniów oraz pozostałych gości.

Fundatorem wszystkich nagród było Starostwo Powiatowe w Wieruszowie.

Więcej o: , , , , , , ,

Skip to content